✕ Stäng

Odontologisk radiologi

Odontologisk radiologi är läran om röntgen av tänder och käkben. Odontologisk radiologi är den specialitet inom tandvården som utför specialiserade röntgenundersökningar så som panoramaröntgenbilder, datortomografi eller MR-undersökningar.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Amer Hot, legitimerad tandläkare och specialist i protetik
Senast uppdaterad 21 september 2015

Specialiserade röntgenundersökningar

Odontologisk radiologi

En panoramaröntgenbild visar patientens nedre ansiktshalva där man ser käkarna i sin helhet.

Om du går till en tandläkare idag kommer du förmodligen att bli röntgad med en digital tandröntgen. Stråldosen är inte särskilt hög och bilderna visas direkt på skärmen.

Men i vissa fall krävs mer specialiserade röntgenundersökningar. Då kan du som patient blir remitterad till en specialistklinik för odontologisk radiologi. Där används panoramaradiografi, datortomografi eller MR-kameror.

Panoramaröntgenbilder

Panoramaradiografi har funnits de senaste 50 åren. I dag är panoramaundersökningar mycket vanliga och används för ett brett diagnostiskt spektrum. 

En panoramaröntgenbild visar en bild av patientens nedre ansiktshalva där man ser käkarna i sin helhet. Bilden visar öra till öra i horisontell riktning och från hakspets till ögonen i vertikal riktning. 

Datortomografi

Datortomografi används ofta vid odontologiska röntgenundersökningar. Så som vid undersökningar av tänder och käkar. Exempelvis för att bestämma positionen på hörntänder som inte än har växt upp från tandköttet och planering av implantat med mera.

Konventionell datortomografi används oftast vid ansiktstrauma och tumörer på medicinska röntgenavdelningar. Denna metod ger högre stråldos men stråldosen kan med hjälp av volymtomografi reduceras kraftigt.

MR-kameror

MR-kamera, även kallat magnetisk resonanstomografi eller magnetkamera, används vid medicinska röntgenavdelningar.

Undersökningen kan upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och se till att behandlingar verkar som det ska. MR-kameror fungerar med hjälp av radiovågor och magnetfält. Därför finns det ingen risk för strålskador.

Röntgen upptäcktes 1895 och strax därefter bieffekterna

Röntgenstrålarna upptäcktes i november 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen. Men bara ett år senare upptäcktes och publicerade också varningar om strålningens bieffekter, så som skador på hud och ögon. Även rapporter om cancer kom något senare.

1915 bildades det första nationella riktlinjerna för strålskydd. Dessa rekommendationer har sedan uppgraderats många gånger. Grundtanken är att människan ska skyddas mot strålningen samtidigt som den praktiska användningen av strålning måste accepteras.

Linda Nestor
journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Amer Hot, legitimerad tandläkare och specialist i protetik
Publicerad 29 januari 2014, senast uppdaterad 21 september 2015
Källor: Tandläkartidningen

Senaste Nytt